Το tinosart.gr - Η γέννηση

To tinosart.gr δημιουργήθηκε από μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Τήνου στα πλαίσια της δράσης «Τήνος: Εικαστικές Τέχνες - Από το χθες στο σήμερα» του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» από την οποία χρηματοδοτήθηκε  και του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων  "«ΤΗΝΟΣ: Εικαστικές τέχνες, από το χθες στο σήμερα» - Δημιουργία ιστοσελίδας ανάδειξης της καλλιτεχνικής συνέχειας του νησιού & χαρτογράφηση στις βαριές ορθογώνιες επιφάνειες του ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ" που υλοποιήθηκαν στη σχολείο μας κατά το Σχολικό Έτος 2019-20.

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν με περιεχόμενο ένα σύγχρονο ιστότοπο, μέσω του οποίου θα προβάλλεται η καλλιτεχνική συνέχεια του νησιού στον τομέα των εικαστικών τεχνών. Βασικοί στόχοι ήταν η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας από τους μαθητές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό μίας σύνθετης ιστοσελίδας-πύλης (portal) σε πραγματικές συνθήκες, επεκτείνοντας τις γνώσεις που απέκτησαν στα μάθηματα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ Λυκείου και «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων» της Β’ τάξης του τομέα Πληροφορικής. Επιπλέον, επιδιώχθηκε η απόκτηση εμπειρίας στη συνεργασία με μή κερδοσκοπικούς φορείς προκειμένου να αναδειχθεί η καλλιτεχνική συνέχεια του νησιού και η συμβολή της στη σύγχρονη ζωή.

Συνεργασία με Σ.Κ.Ε.Τ.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με το Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου, αντλώντας χρήσιμες πληροφορίες, συμβουλές και πολύτιμη εμπειρία. Ειδικότερα, εκπρόσωποι του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου, ενημέρωσαν τους μαθητές για τους σκοπούς του σωματείου όπως:

 • την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της Τήνου στην παραγωγή καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών έργων με πανελλήνια και πολλές φορές παγκόσμια επιρροή
 • την προβολή έργων εικαστικών καλλιτεχνών με καταγωγή ή με κατοικία στο νησί της Τήνου
 • την προστασία και διατήρηση της εικαστικής τέχνης στην Τήνο
 • την ανταλλαγή απόψεων και την δημιουργία διαλόγου για θέματα που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό
 • τη συνεργασία με άλλους φορείς για την ανάδειξη, προβολή και διάδοση της τέχνης. 
Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι που τέθηκαν κατά το σχεδιασμό του προγράμματος ήταν:

Οι μαθητές

 • Να συζητούν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να σχεδιάζουν σύγχρονους ιστότοπους
 • Να αξιοποιούν στρατηγικές σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοτόπων, σύνθεσης και γραφιστικής
 • Να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη ασφαλών και εύχρηστων διαδικτυακών υποδομών και ιστοτόπων
 • Να αισθανθούν και να συμβολοποιήσουν συνθήκες της ζωής τους
 • Να συνδέσουν την καλλιτεχνική παράδοση με το σύγχρονο γίγνεσθαι του νησιού
 • Να διερωτηθούν για την καλλιτεχνική συνέχεια του νησιού και τη συμβολή της στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητές του.

Related Articles