Το Άστυ - 4ος αιώνας π.Χ.

Η αρχαία πόλη της Τήνου, το Άστυ ιδρύεται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και αποτελεί το σημαντικότερο οικιστικό και πολιτικό κέντρο στο νησί έως τουλάχιστον τον 4ο αι. μ.Χ. Η δημιουργία του συνδέεται με τη λεηλασία της Τήνου το 362 π.Χ., από τον Θεσσαλό τύραννο των Φερών Αλέξανδρο και την ίδρυση μίας νέας οχυρωμένης πόλης με τη μετατόπιση του βασικού οικιστικού κέντρου του νησιού από τις υπώρειες του βραχώδους υψώματος του Ξώμπουργου, νοτιότερα και πιο κοντά στα παράλια στην περιοχή της σημερινής Χώρας. Η εικόνα που διαθέτουμε για την αρχαία πόλη της Τήνου είναι αποσπασματική δεδομένης της ανάπτυξης της σύγχρονης πόλης στην ίδια θέση. Τα καλύτερα σωζόμενα λείψανα ανήκουν στην ισχυρή οχύρωση, που προστάτευε το Άστυ ήδη από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και έφτανε έως το λιμάνι. Σε ύψωμα γνωστό με το όνομα «Πόλες», βόρεια του Ι. Ν. της Ευαγγελίστριας, είναι ορατό ισχυρό λιθόκτιστο τείχος από μεγάλους ογκόλιθους, το οποίο ενίσχυαν τετράγωνοι πύργοι. Το βόρειο αυτό οχυρωμένο τμήμα της πόλης διέθετε διατείχισμα και αποτελούσε ζώνη καταφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όχι τόπο μόνιμης εγκατάστασης, καθώς ο οικιστικός πυρήνας της πόλης αναπτύσσονταν νοτιότερα στην περιοχή του Ι.Ν. της Ευαγγελίστριας.

Επιγραφικές μαρτυρίες υποδεικνύουν την ύπαρξη δημόσιων κτηρίων στην πόλη, όπως το πρυτανείο, η παλαίστρα και το θέατρο στο οποίο γινόντουσαν τραγικοί αγώνες με θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο των εορτών προς τιμήν του Διονύσου και του Ποσειδώνα. Τα δημόσια αυτά κτίρια θεωρείται ότι βρίσκονταν στην περιοχή της Ευαγγελίστριας. Από επιγραφές επίσης γνωρίζουμε ότι η πόλη ήταν χωρισμένη σε συνοικίες, όπως στη Δήλο. Τα σπίτια πιθανόν περιελάμβαναν όροφο και υπόγειο και ήταν αρκετά ευρύχωρα.

Την ύδρευση της πόλης εξασφάλιζε υπόγειο υδραγωγείο, δίπλα στα τείχη. Τα όμβρια ύδατα μαζεύονταν σε ανοιχτή δεξαμενή λαξευμένη στο βράχο και διοχετεύονταν στην πόλη μέσω δικτύου πήλινων αγωγών, αρχικά επιφανειακών και στη συνέχεια υπόγειων, το οποίο παρακολουθείται σε μήκος 800 μ. Τη συντήρηση των αγωγών εξασφάλιζαν φρεάτια καθαρισμού.

Η παρούσα ενότητα δημιουργήθηκε από κείμενα της Α. Αγγελοπούλου, υπεύθυνης Αρχαιολόγου για την Τήνο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του ΥΠΠΟΑ.

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της ενότητας ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Οποιαδήποτε χρήση του παρακάτω υλικού απαιτεί προηγουμένως την κατάθεση σχετικού αιτήματος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη χορήγηση σχετικής άδειας και για τον προσδιορισμό των υπέρ του Τ.Α.Π. τελών.

Related Articles