Μουσειακοί χώροι ΠΙΙΕΤ

Μεγάλη είναι η προσφορά του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας Τήνου στο πεδίο του πολιτισμού. Στον προαύλιο χώρο του υπάρχουν οι παρακάτω πέντε μουσειακοί χώροι:

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας

Το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο της Τήνου δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το οποίο έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία του. Ανήκει στο Δίκτυο Θεματικών Μουσείων του Ιδρύματος και είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα.

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Το “Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού” (Ι.ΤΗ.Π.) ιδρύθηκε το 2002 από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, από το οποίο και στηρίζεται. Σκοπός του είναι η έρευνα, η μελέτη και η προβολή της ιστορίας, της τέχνης, του πολιτισμού και της παράδοσης της Τήνου.