Αργύρης Μαραβέλλιας

Αργύρης Μαραβέλλιας

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1952 από γονείς Καρδιανιώτες.
Προέρχεται από οικογένεια που ασχολείται με τη μαρμαροτεχνία από τις αρχές του περασμένου αιώνα, με λατομείο­εργαστήριο στην Καρδιανή, και αργότερα στον Πειραιά. Εργάστηκε στο μαρμαρογλυφείο του πατέρα του για δεκαοκτώ χρόνια. Ερχόμενος στην Καρδιανή το 1992, άνοιξε το δικό του εργαστήριο, όπου εκφράστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο στη μαρμαρογλυπτική.

Related Articles