Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών (ΣΚΕΤ) Τήνου

Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών (ΣΚΕΤ) Τήνου

O Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών (ΣΚΕΤ) Τήνου ιδρύθηκε τον Μάιο του 2017. Μία μικρή ομάδα καλλιτεχνών (αριθμούσε 20 μέλη τότε) αποφάσισε να δημιουργήσει σύλλογο καλλιτεχνών με σκοπό την αλληλεπίδραση με το κοινό και την συμβολή του με εικαστικές προτάσεις στις πολιτιστικές διαδρομές της Τήνου. Σήμερα ο ΣΚΕΤ αριθμεί 57 μέλη, με ενεργή συμμετοχή και έχοντας πραγματοποιήσει ήδη επτά ομαδικές εκθέσεις, σεμινάρια,συνέδρια, συμμετοχές σε διαγωνισμούς κ.α.Πρόκειται για καλλιτέχνες που αγγίζουν την τέχνη με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, τη φωτογραφία, την ταπισερί, video art,installations.

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος με βασικούς σκοπούς:

  • Την ανάδειξη και προβολή του έργου των εικαστικών καλλιτεχνών με καταγωγή ή με κατοικία στο νησί της Τήνου
  • Την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της Τήνου στην παραγωγή καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών έργων με πανελλήνια και πολλές φορές με παγκόσμια εμβέλεια και επιρροή
  • Την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, καταλόγων εικαστικού ενδιαφέροντος
  • Την διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων, ανοιχτών διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων , σεμιναρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών περιπάτων σε αρχαιολογικούς χώρους ή καλλιτεχνικά πεδία και μουσειακούς χώρους.
  • Την ανάπτυξη του πολιτιστικού, μορφωτικού, κοινωνικού επιπέδου
  • Την προστασία και διατήρηση της εικαστικής τέχνης της Τήνου
  • Την ανταλλαγή απόψεων και την δημιουργία συνθήκης διαλόγου για θέματα που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό
  • Τη συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους και ιδρύματα και γενικότερα φορείς με σκοπό την ανάδειξη την προβολή τη διάδοση της τέχνης.

 

Ο ΣΚΕΤ Τήνου έχει διοργανώσει πολλές εκθέσεις, όπως :