2018 - Εν Είδει Περιστεράς

2018 - Εν Είδει Περιστεράς

«... Και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς» άδουν οι ιεροψάλτες στις 6 Ιανουαρίου. Δηλαδή η θεότητα φανερώνεται κατά τη βάπτιση του Χριστού μέσα από τη μορφή του περιστεριού εμπρός στα έκπληκτα, ανθρώπινα μάτια.

Η θεοφάνεια ντυμένη στα λευκά φτερά της αθωότητας και της ομορφιάς. Επίσης ιδιαίτερο σύμβολο επικοινωνίας και μακρινού ταξιδιού. Ο αφρός του κύματος και τα άσπρα φτερά του πουλιού του Ευαγγελισμού.Στη Τήνο πάλι το περιστέρι δεν είναι μόνο θρησκευτικό σύμβολο αλλά συνδέεται αγαπητικά με τις μικροκοινωνίες των διάφορων χωριών από την εποχή ακόμα της Ενετοκρατίας. Οι Τήνιοι τα εκτρέφουν στους αισθητικά άψογους περιστεριώνες πολλοί από τους οποίους σώζονται μέχρι σήμερα αλλά και τα αξιοποιούν ως μοτίβα στα υπέρθυρα, τα λοιπά λιθανάγλυφα ή ξυλόγλυπτα, τα κεντήματα και λοιπά. Κομμάτι αναπόσπαστο μιας ζωής που όσο και αν αλλάζει, διατηρεί τις αξίες της.Σήμερα οι δημιουργοί που δραστηριοποιούνται στο Σύλλογο Τήνιων Καλλιτεχνών, εκθέτουν στο ΙΤΗΠ έργα τα οποία συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με το γοητευτικό αυτό θέμα συνεχίζοντας έτσι την μακραίωνη παράδοση. Μόνο που τώρα οι ζωγραφικές, τα γλυπτά, τα χαρακτικά, οι φωτογραφίες ή οι βιντεοεικόνες ψηλαφούν τόσο το σύμβολο και τις ιδέες που αυτό εμψυχώνει όσο και τον χώρο και την ποιητική του. Μια ποιητική που αντιστέκεται στη βαρβαρότητα η οποία σήμερα απειλεί πράγματα τα οποία άντεξαν αιώνες.Κι ας μην ξεχνάμε ότι το περιστέρι είναι τόσο το πεφιλημένο πουλί της θεάς του Έρωτα, της Αφροδίτης όσο και ένα από τα αγαπημένα εδέσματα της περίφημης, τηνιακής κουζίνας. Άρα η έκθεση αναμένεται να έχει πολύ ... ψαχνό!

Μάνος Στεφανίδης

Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Related Articles